Call Center-ul pentru admiterea la Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) și-a început activitatea

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC) a deschis miercuri, 5 iulie 2023, la ora 9:00, Call Center-ul pentru admitere, în prezența rectorului UAIC, Tudorel Toader.

Call Center-ul dedicat admiterii este o activitate desfășurată la UAIC pentru al treilea an consecutiv și urmărește oferirea de informații privind oferta educațională și de asistență privind procedura de înscriere la programele de studii de licență și master din cadrul Universității. Call Center-ul va funcționa în perioada 5-28 iulie 2023, zilnic, în intervalul orar 9:00 – 19:00 și este disponibil la numărul de telefon +40374 883 770. Activitatea de informare este susținută de 30 de studenți ai UAIC care au fost selectați în urma unui proces la care s-au înscris 270 de candidați. În anul 2022, operatorii din Call Center au procesat peste 7800 de apeluri și conversații prin mesaje scrise. Call Center-ul dedicat admiterii la UAIC este organizat în cadrul proiectului FDI – Incluziune socială pentru o educație echitabilă [EDev].

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC) scoate la concurs 12.555 de locuri pentru admiterea din iulie, dintre care 7967 de locuri la studii universitare de licență (cu 189 mai multe decât anul trecut) și 4588 de locuri la studii universitare de master (cu 226 mai multe decât anul trecut). Absolvenții de liceu au la dispoziție 4100 locuri la buget și 3855 de locuri cu taxă. Dintre locurile fără taxă, 104 locuri sunt alocate pentru absolvenți de licee din în mediul rural, 30 pentru etnici romi, 30 pentru candidați proveniți din sistemul de protecție socială și 15 pentru candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități.

Pentru admiterea la studii universitare de master sunt scoase la concurs 2359 de locuri fără taxă și 2228 de locuri cu taxă.

Înscrierile vor avea loc în perioada 10-15 iulie 2023 și vor putea face atât la sediul Universității cât și online. Tinerii care intenționează să susțină admiterea la programele de studii de licență sau masterat organizate de UAIC se pot preînscrie online, până la data de 9 iulie 2023, pe platforma online. Preînscrierea oferă candidaților oportunitatea de a se familiariza din timp cu procesul de admitere și elimină necesitatea deplasării până la sediul UAIC pentru depunerea documentelor.

La admiterea 2023, candidații au la dispoziție 90 de specializări pentru studii de licență și 129 de specializări pentru studii de master. La 8 dintre cele 15 facultăți ale UAIC, admiterea pentru studii de licență se va face exclusiv pe baza mediei generale de la examenul de bacalaureat. Patru facultăți (Drept, Educație Fizică și Sport, Informatică și Teologie Ortodoxă) au reintrodus probele scrise, care vor avea o pondere de maxim 60% din media de admitere, iar unele facultăți (Geografie și Geologie, Informatică, Matematică) vor lua în calcul și nota la diverse probe din cadrul examenului de bacalaureat. În funcție de facultatea aleasă, candidații vor susține și probe eliminatorii de aptitudini (Psihologie și Științe ale Educației, Teologie Ortodoxă) sau probe sportive (Educație Fizică și Sport).

Admiterea la studii de master se va face, în cazul majorității facultăților, pe baza unei medii în care examenul de licență va conta în proporție de 60%, iar nota la prezentarea CV-ului și/sau a scrisorii de intenție sau interviul va avea o pondere de 40%. În cazul Facultății de Drept, media examenului de licență va avea o pondere de 50%, media anilor de studii 25% și tot 25% nota obținută în urma analizei dosarului, pe baza scrisorii de intenție şi CV. Facultatea de Informatică este singura la care examenul de licență nu este luat în calculul mediei de admitere, aceasta fiind formată din nota la interviul de specialitate (pondere de 50% sau 60%, în funcție de programul ales) și media ECTS a anilor de studii de la programul de licență absolvit (pondere de 50% sau 40%, în funcție de programul ales).

Candidații care doresc să studieze într-o limbă străină au la dispoziție 30 de specializări în limbi străine, 6 la studii de licență și 24 la studii de master. Cetățenii români de pretutindeni din Republica Moldova pot opta pentru a studia la extensiunile UAIC din Bălți și Chișinău, unde sunt disponibile șase programe la studii de licență și patru programe la studii de master.
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași organizează admitere și la filialele din Focșani și Botoșani. La filiala din Focșani sunt disponibile 7 programe de studii, dintre care 3 pentru studii de licență (Planificare teritorială, Limba și literatura română – Limba și literatura modernă și Istorie) și 4 pentru studii de master (Drept și ordine publică, Riscuri naturale, SIG și teledetecție, Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie și Matematici fundamentale pentru învățământ). În total, la Filiala din Focșani sunt disponibile 190 de locuri, dintre care 110 la buget și 80 la taxă. La filiala din Botoșani a UAIC candidații au la dispoziție trei programe de studii, dintre care două la studii de licență (Finanțe și bănci și Administrație publică) și unul la studii de master (Retorica discursului științific, literar, jurnalistic, publicitar și electoral). La filiala din Botoșani sunt scoase la concurs 75 de locuri pentru admiterea 2023, 20 la buget și 55 la taxă.

Laureații olimpiadelor școlare și ai concursurilor naționale și internaționale au dreptul să fie admiși, pe locuri finanțate de la buget, fără susținerea concursului de admitere.

Oferta de admitere pentru românii de pretutindeni cuprinde 622 de locuri pentru studiile universitare de licență (550 de locuri la buget și 72 de locuri la taxă) și 382 de locuri pentru studiile universitare de master (259 de locuri fără taxă și 123 de locuri cu taxă). Candidații românii de pretutindeni din Republica Moldova au posibilitatea de a se înscrie și la extensiunile UAIC din Bălți și Chișinău, doar pentru programele de studii autorizate să funcționeze la aceste extensiuni. Înscrierile se fac la sediile extensiunilor, respectiv Universitatea Alecu Russo din Bălți (str. Pușkin 28, bloc 4, Aula 408) și Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Kinetoterapie (str. Andrei Doga nr. 22) sau online.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top